van Hontem architecten | Woningbouw Fort Grootstal

Woningbouw Fort Grootstal

Project: 9432
Periode: 1994-1995
Opdrachtgever: Wilma Bouw BV.

Dit project op de hoek van de Hatertseweg en de Grootstalselaan is een sociaal woningbouwproject van de Katholieke Woningvereniging Kolping (nu: Talis). Het bestaat uit een gebogen bouwblok met 37 seniorenwoningen (PAWO-woningen), die zijn verdeeld over vier bouwlagen. Op de vijfde verdieping is een ontmoetingsruimte gerealiseerd, waar de bewoners naar eigen inzicht activiteiten kunnen ontplooien. Naast het hoofdgebouw bevindt zich een aaneengesloten, gebogen lint met 53 grondgebonden koopwoningen, onderverdeeld in 4 poortwoningen en 49 eengezinswoningen. Het hoofdgebouw vormt de afsluiting van de achterliggende parkachtige opzet van het gebied. Het gehele project is onderdeel van een ‘proeftuin’ van de Gemeente Nijmegen met betrekking tot het aspect ‘duurzaam bouwen’.

© 2015 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer