van Hontem architecten | Revitalisering Heseveld

Revitalisering Heseveld

Project: 0716
Periode: 2007-2009
Opdrachtgever: Portaal Vastgoed Ontwikkeling

In de jaren 1952-1957 werd op agrarische gronden ten zuiden van het dorp Hees, het zogenoemde Heseveld, de Afrika- en Bouwmeesterbuurt gebouwd. Er kwamen 763 woningen, 9 winkels, een wasinrichting, bergingen en garages. Het ontwerp was gemaakt door het Amsterdamse architectenbureau A. Evers & G.J.M. Sarlemeijn. In 2005 wilde woningcorporatie Portaal een gedeelte van de woningen afbreken en vervangen door nieuwbouw. De corporatie vond de samenstelling van de wijk met alleen goedkope huurwoningen te eenzijdig. Na tal van onderzoeken en overleggen met bewoners werd besloten om de woningen te renoveren en de woonomgeving te verbeteren.

Van Hontem architecten heeft de opdracht gekregen om voor de 305 etagewoningen, de 64 eengezinswoningen, de 8 bejaardenwoningen en de 6 winkels rondom het Pieter Postplein (het zogenoemde Plandeel 2) een revitaliseringsplan te maken. De woningplattegronden zijn aangepast aan de wensen van de bewoners en in de bestaande houten kozijnen is een nieuw aluminium kozijn geplaatst, met een roedeverdeling die refereert aan de oorspronkelijke verhoudingen van de Bossche Schoolarchitectuur van het project.

De wijk is in 2008 aangewezen als gemeentelijk monument. In 2010 is aan het project de Architectuurprijs van de Gemeente Nijmegen toegekend. De vakjury is van mening dat: ‘(…) de wijze waarop van Hontem architecten deze uitdaging heeft opgepakt, getuigt van een behoedzame, zorgvuldige en ingetogen architectonische attitude die past bij dit type opgave’.

© 2015 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer