van Hontem architecten | Ontwerp spoorhalte / winkels / woningen, Groesbeek

Ontwerp spoorhalte / winkels / woningen, Groesbeek

Project: 9524
Periode: 1995-1996
Opdrachtgever: particulier

In Groesbeek woedt medio jaren negentig een discussie over het wel of niet weer in gebruik nemen van de oude spoorlijn Nijmegen-Kleef. Volgens sommigen belemmert de spoorlijn verdere ontwikkelingen in het centrum. Om aan te tonen dat dit niet het geval behoeft te zijn, komt van Hontem met het ‘Marktproject’; een voorstel om over de bestaande spoorlijn heen te bouwen, met als belangrijkste functies een stationsruimte, winkels en woningen.

De diagonale doorsnijding van de spoorlijn is bepalend voor de structuur van het plan. Het complex heeft een hoogte van drie bouwlagen aan de zijde van het Dorpsplein en twee lagen aan de zijde van de Stationsweg. Het geheel wordt afgedekt door middel van een transparante kapconstructie. Op de begane grond is 600 m2 winkelruimte gepland, alsmede een stationsruimte van 225 m2. Op de eerste en tweede verdieping zijn 20 woningen geprojecteerd met verschillende oppervlaktes en indelingen. De woningen op de eerste verdieping zijn gesitueerd aan een binnenstraat.

Het plan is niet uitgevoerd, maar de maquette en tekeningen geven duidelijk weer dat de verschillende onderdelen van het plan passen binnen een en dezelfde ontwerpopvatting.

© 2015 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer