van Hontem architecten | Kinderdagverblijf, Huissen

Kinderdagverblijf, Huissen

Project: 0706
Periode: 2007-2010
Opdrachtgever: Stichting Zonnenkinderen

Voor de nieuwe wijk Bloemstraat, vlakbij het centrum van Huissen aan de oostkant van het dorp, heeft van Hontem architecten een aantal koopwoningen ontworpen. In de laatste fase is plaats gereserveerd voor kinderdagopvang. Op een hoekperceel is een T-vormig volume voorgesteld van twee en drie bouwlagen, dat wat architectuur betreft aansluit bij de omringende woonbebouwing. Er bevinden zich vijf groepsruimten voor kinderen tot en met 4 jaar. Op de verdieping zijn twee groepsruimten bestemd voor buitenschoolse opvang. Onder de kap aan de Bloemstraat bevinden zich ondersteunende functies zoals een personeelsruimte, een kantoor en een spreekkamer.

Ook de detaillering van het gebouw sluit aan op de eerder gerealiseerde woningbouw, met als belangrijkste kenmerk het ruime dakoverstek. Het metselwerk is verbijzonderd in de vorm van afwisselend staand en liggend metselwerk. In de kozijnen zijn gekleurde glaspanelen toegepast, waardoor er een herkenbare gevel is ontstaan.

© 2015 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer