van Hontem architecten | Uitbreiding Poortwachtershuys

Uitbreiding Poortwachtershuys

Project: 1408
Periode: 2014-2015
Opdrachtgever: DVG Vastgoed BV.

Het ‘Poortwachtershuisje’ aan het Nijmeegse Kelfkensbos werd omstreeks 1665-1670 gebouwd als koetshuis van het buiten van de familie Van Neukirchen Nievenheim. Het bakstenen gebouw van twee verdiepingen had oorspronkelijk een U-vormige plattegrond, waarvan het middengedeelte en de oostelijke vleugel resteren. In 1976 werd het gebouw, en met name de voorgevel, ingrijpend gewijzigd. Het pand heeft een bestemming als restaurant en is een gemeentelijk monument binnen het Beschermd Stadsgezicht Benedenstad.
Het nieuwe plan betreft een uitbreiding van het gebouw met een volume ten behoeve van een restaurant en keuken. Het nieuwe volume bevindt zich tussen het bestaande bouwwerk en de buitentrap van Museum Het Valkhof. Het platte dak, dat wordt gedragen door vrijstaande kolommen, wordt uitgevoerd als sedumdak. De gevels worden uitgevoerd in slanke aluminium kozijnen met transparante beglazing. De dakrand heeft een verhoogd glazen gedeelte, zodat een ‘losse’ visuele aansluiting met het bestaande bouwwerk tot stand wordt gebracht. Aan de pleinzijde wordt een klein, afgeschuind doosvormig entreevolume voorgesteld. De gemetselde invulling van twee bogen in de achtergevel van het bestaande pand wordt verwijderd, om een fysieke en ruimtelijke relatie tussen het bestaande en het nieuwe gebouwdeel te bewerkstelligen. De keuken sluit aan op de trappartij van het Valkhofmuseum, waaronder een opslagruimte is gepland. Volgens de planning zal de nieuwe uitbreiding in 2015 gerealiseerd worden.

© 2015 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer