van Hontem architecten | Studie uitbreiding Oud Burgeren Gasthuis

Studie uitbreiding Oud Burgeren Gasthuis

Project: 0618
Periode: 2006
Opdrachtgever: Oud Burgeren Gasthuis

Het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1592. Het huidige onderkomen is centraal gelegen in Nijmegen-Oost en faciliteert ouderen uit de omliggende buurten. De nadruk ligt hierbij op het bieden van diensten, woonondersteuning, welzijn en persoonlijke verzorging aan zelfstandig wonende ouderen.
De studie van van Hontem is onderdeel van een prijsvraag en omvat de aanbouw en uitbreiding van een aantal ondersteunende functies van het OBG, waaronder een huisartsenpost, een dagopvang en kantoren. Het bestaande complex heeft een geschiedenis van sloop en uitbreidingen achter de rug. Het deel waar de nieuwe uitbreiding aan moet komen, is in zijn oorspronkelijke vorm behouden gebleven. In het ontwerp van architect Jan Hendrik ten Have (1920-1992) uit 1965 manifesteren de verschillende functies zich op een heldere manier in het gevelbeeld. De nieuwe ontwerpopgave speelt hierop in door op een eigentijdse wijze en binnen eenzelfde gedachte met de nieuwe uitbreiding om te gaan. De uitbreiding vormt een zelfstandig volume, dat aanhaakt op de verkeersroute tussen de bestaande functies. Het wordt als het ware een nieuwe vleugel, die wat betreft omvang binnen het complex past, maar die zich in materialisering onderscheidt van zijn omgeving. De gevel is bekleed met cortenstaal, dat zichzelf beschermt door corrosie; het is een levend materiaal en wordt interessanter naarmate het ‘ouder wordt’. Door het volume op te tillen tast de nieuwbouw zijn omgeving minimaal aan en wordt er een nieuw afdak voor de naastgelegen kantoren gecreëerd. Het ontwerp is niet uitgevoerd.

© 2015 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer