van Hontem architecten | School / sportzaal / woningen De Waarden, Tiel

School / sportzaal / woningen De Waarden, Tiel

Project: 9923 / 0323
Periode: 1999-2009
Opdrachtgever: Stichting De Waarden / Stichting Volkshuisvesting Tiel

Het project ‘De Waarden’ in Tiel is verkregen via een architectenselectie. Het is in fasen gerealiseerd. De eerste fase bestaat uit de bouw van een complex voor Stichting De Waarden, thans Entrea geheten. Deze organisatie combineert jeugdzorg, onderwijs en onderzoek. De tweede fase betreft de bouw van grondgebonden woningen, appartementen, een bijzondere woonvorm, twee schoollokalen en een sportzaal. Fase 3 dient nog gerealiseerd te worden en bevat 43 koopwoningen. Voor het gebied is een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt.

Gebouw voor jeugdzorg

Het gebouw voor jeugdzorg heeft een Z-vorm en bestaat uit één bouwlaag, met uitzondering van het volume aan de Hertog Reinaldlaan dat uit twee lagen bestaat. De twee scholen en het Medisch Kinder Dagverblijf (MKD) hebben allen een plaats aan de buitenzijde van het Z-vormige volume gekregen en hebben ieder een eigen entree en een buitenspeelruimte. In het diagonale volume dat de beide scholen en het MKD met elkaar verbindt (en de buitenspeelplaatsen van elkaar scheidt) zijn alle vormen van jeugdzorghulpverlening en een ontmoetingsruimte ondergebracht, die gezamenlijk door de scholen en het MKD gebruikt worden.

Woningen

De tweede fase betreft de bouw van grondgebonden woningen, appartementen, een bijzondere woonvorm, twee schoollokalen en een sportzaal. Het woningbouwprogramma is in twee volumen rondom het jeugdzorgcomplex van De Waarden gerealiseerd. Het bouwblok aan de Hertog Karellaan heeft vijf bouwlagen. De onderste twee lagen bestaan uit grondgebonden woningen. De derde en vijfde bouwlaag bestaan uit appartementen. Op de vierde bouwlaag is een bijzondere woonvorm voor jongvolwassenen met het Syndroom van Down gerealiseerd, ‘De Twaalfsprong’ genaamd. Het zijn 12 individuele woonunits, gekoppeld aan een gezamenlijke woonkamer en slaapwacht.
Het andere bouwblok is deels over de school gebouwd en bestaat uit twee lagen huurwoningen, twee extra klaslokalen op de eerste verdieping en een sportzaal, die op de verdieping naast de woningen en de klaslokalen geplaatst is. In de gevel is afleesbaar dat er per verdieping verschillende woonvormen gerealiseerd zijn. Het geheel is uitgevoerd in rode baksteen en houten geveldelen.

© 2015 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer