van Hontem architecten | Herbestemming LIMOS-terrein

Herbestemming LIMOS-terrein

Project: 0010 / 0038 / 0148 / 0233
Periode: 2000-2005 / 2000-2005 / 2001-2005 / 2002-2005
Opdrachtgever: Portaal Ontwikkeling / particulier

In 1905-1906 werden langs de Groesbeekseweg-Gelderselaan twee infanteriekazernes gebouwd, vanaf 1934 de Krayenhoffkazerne en de Generaal Snijderskazerne genaamd. In 1910 volgde de bouw van de Prins Hendrikkazerne aan de zijde van de Van ’t Santstraat. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de drie kazernes in handen van de Luchtmacht, die er zijn opleidingscentrum vestigde: de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School, afgekort LIMOS. In 1995 werd het gehele complex overgedragen aan de Gemeente Nijmegen. De gebouwen hebben sindsdien een nieuwe functie gekregen, waarvoor van Hontem architecten een aantal ontwerpen heeft geleverd. Een deel van de gebouwen is gerestaureerd en een aantal is in 2001 op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Ook is er op het terrein een aantal nieuwe woningbouwcomplexen verrezen.

Krayenhoffkazerne

In 1996 is Paul van Hontem benaderd door Theater Teneeter voor de verbouwing van de voormalige Krayenhoffkazerne (v/h Infanteriekazerne I). Nadat deze plannen geen doorgang vinden, is het gebouw in 2000-2005 in opdracht van Portaal Ontwikkeling verbouwd tot cultureel bedrijfsverzamelgebouw, met daarin een grand café, 32 ateliers, 18 woon-/werkpanden, muziekruimtes, een tentoonstellingsruimte en 30 commerciële ruimtes. Het aanzicht van de kazerne is in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Een gedeelte van de voormalige manege en de latere sportzaal aan de achterzijde zijn omgevormd tot patio, waarbij het middengedeelte met een zinken dak is afgedekt. Het grand café heeft een dubbele verdiepingshoogte gekregen.

Gebouw M

De voormalige wapenherstelzaal is verbouwd tot 4 woningen, waarvan 3 met inpandige werkruimte. De verdieping, die op het eenlagige pand is gezet, wijkt wat betreft vorm (lessenaarsdak) en materiaalgebruik (hout) af van de oorspronkelijke onderbouw, om het onderscheid tussen oud en nieuw duidelijk te tonen.

Voormalige portierswoning

Aan de zijde van de Postweg staat een gebouw dat in 1912 werd gebouwd als onderdeel van het hier gelegen Militair Hospitaal. Na sloop van het hospitaal in 1992, werd het pand in gebruik genomen als portierswoning. In dit gebouw zijn vanaf 2001 twee woningen gesitueerd, waarbij de oorspronkelijke gevels zijn gerestaureerd en een halfronde verdieping is toegevoegd. Deze verdieping is met zink bekleed, zodat deze in vorm en materiaal duidelijk met de begane grond contrasteert. Ondanks dit contrast is er een evenwichtig nieuw geheel ontstaan. Behalve de voormalige portierswoning, is ook de oorspronkelijke portiersloge gerestaureerd. Deze doet nu dienst als berging voor een van de woningen.

Magazijn voor Kleeding en Nachtleger

In opdracht van woningstichting Portaal is het voormalige kledingmagazijn uit 1905-1906 geschikt gemaakt voor de huisvesting van een beschermde woonvorm voor verstandelijk gehandicapte jongeren. Bij het ontwerpen zijn diverse beperkingen te overwinnen, zoals lage plafonds, kleine ruimtes en de eisen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk van de oorspronkelijke vormgeving en detaillering te handhaven, zoals de kozijnen, ramen, deuren en de houten balkenconstructie. Elke bewoner heeft de beschikking over een zelfstandige woonruimte van 44 m2, waarvan de indelingen verschillen. Verder is er een gemeenschappelijke keuken, wasruimte en berging.

© 2015 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer