van Hontem architecten | Brede School Prins Maurits

Brede School Prins Maurits

Project: 1017
Periode: 2010-2013
Opdrachtgever: Stichting Conexus

De Brede School is een vrijstaand gebouw, gesitueerd in een groene verbindingsstrook tussen twee delen van de Nijmeegse wijk Zwanenveld. Oorspronkelijk stond hier een schoolgebouw, dat echter door brand is verwoest. Het gebouw verdeelt de groenstrook in twee delen. Om de verbinding tussen de beide gebieden zo open mogelijk te houden, is de nieuwe school haaks op de oorspronkelijke situering geplaatst en heeft de buitenruimte van de school een ovale vorm gekregen. De school maakt gebruik van de bestaande gymzaal, die direct naast de school gesitueerd is. De nieuwbouw bestaat uit tien klassen voor de basisschool, twee groepsruimten voor de buitenschoolse opvang (BSO) en twee ruimtes voor kinderdagopvang met slaapvoorzieningen en sanitair. Het rechthoekige gebouw telt twee bouwlagen met een plat dak en heeft een eigentijdse, bakstenen vormgeving met grote horizontale raamopeningen. Het pand is op 23 september 2013 feestelijk in gebruik genomen.

© 2015 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer