van Hontem architecten | Bureauprofiel van Hontem architecten

Profiel

Bureau profiel

van Hontem architecten is een bureau voor architectuur en stedenbouwkunde.
Het bureau is in 1980 opgericht door Paul van Hontem en is sterk gericht op vormen van stedelijke herstrukturering. De nadruk ligt op de koppeling tussen architectuur en stedenbouwkunde, om zo een herkenbare en leesbare beeldtaal te kunnen ontwikkelen.

In 1979 is Paul van Hontem afgestudeerd aan de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam.
Het bureau is ingeschreven als architect en als stedenbouwkundige in het register van de Bond van Nederlandse Architecten.

Naast de architectonische en stedenbouwkundige werkzaamheden is het bureau betrokken bij diverse advieswerkzaamheden, het betreft de nu volgende activiteiten:
- 1980 - 1990 Deskundig lid Nijmeegse Welstandscommissie
- 1985 - 1995 Bestuurslid Stichting Stadsherstel Nijmegen
- 1992 - 2002 Deskundig lid Gelders Genootschap Welstandscommissie Apeldoorn
- 1995 - 2001 Architect lid Commissie Beeldende Vormgeving Nijmegen
- 1997 - heden Initiator/bestuurslid Architectuurcentrum Nijmegen.
Organisator van lezingen en stedelijke excursie’s


Het bureau beheerst alle fasen van het bouwproces, vanaf het maken van een ontwerp tot en met het voeren van de directie op de bouwplaats.
Het werkpakket omvat naast de stedenbouwkundige en architectonische ontwerpwerkzaamheden het maken van bestektekeningen en werktekeningen, het opstellen en/of controleren van begrotingen, het schrijven van bestekken en de directievoering tijdens de uitvoering van de projecten.
Verder is het bureau geoccupeerd voor het maken van alle voorkomende berekeningen voor de aanvraag bouwvergunning, met uitzondering van constructieve berekeningen en specifiek bouwfysische aspecten en geluidstechnische aspecten.

Het bureau heeft in 2000 door middel van een vooronderzoek de eerste stap op weg naar certificering gezet. In 2001 is een kwaliteitshandboek opgesteld, waarna op het gewenste moment certificering kan plaatsvinden.

Naast de architectonische en stedenbouwkundige ontwerpopgave wordt op het bureau veel aandacht besteed aan studie, onderzoek en het opstellen van programma’s van eisen voor uitgangspunten van duurzaam en aanpasbaar bouwen, en diverse vormen van beschermde woonvormen.
Tevens heeft het bureau veel ervaring in het overleggen met groepen bewoners of betrokkenen, als onderdeel van het planvormingsproces.
Het bureau heeft momenteel 10 vaste medewerkers die complementair ontwerpwerkzaamheden en bouwtechnische werkzaamheden verrichten, of presentaties verzorgen.
In totaal zijn 1-2 personen betrokken bij het ontwerpen van projecten en 2-3 personen zijn continue bezig met de bouwtechnische uitwerking van projecten.

© 2014 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer