van Hontem architecten | ARCHITECTUUR DOCUMENTAIRE AVONDEN ACN vijfde avond in deze reeks - van Hontem architecten
foto Paul van Hontem in Zaal de Lindenberg

ARCHITECTUUR DOCUMENTAIRE AVONDEN ACN vijfde avond in deze reeks

09.02.2017

ONGEWONE ONTWERPEN  ORGANISATIE PAUL VAN HONTEM

Onder de titel ONGEWONE ONTWERPEN onderzoekt het Architectuurcentrum Nijmegen in een achttal thema avonden de invloed van Duurzaamheid op het ontwerpproces. Het gebruiken van alternatieve materialen, maar ook woninggrootte, uitbreidbaarheid, alternatieve woonvormen, sociale cohesie, zelf doen, circulair bouwen en circulaire economie zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe ontwerpproces.

Op de vijfde avond van deze reeks zien we de film  AUROVILLE, THE CITY THE  EARTH NEEDS . Auroville is in 1968 in het Zuiden van India opgericht en “erkend”  als internationale stad door UNESCO, met inwoners van meer dan 50 verschillende nationaliteiten en culturen. Ze leven in Auroville zonder politiek of religieus systeem, op basis van een geldloze economie met  ruilhandel voor de primaire levensbehoeften.  In deze stad zijn de gebouwen gebaseerd op experimentele architectuur, die continue aan verandering onderhevig is als gevolg van het streven naar optimalisering van hernieuwbare energie en recycling van materialen.

Het thema van deze avond is Collectief ontwikkelen heeft de toekomst. De bijdrage op dit thema wordt verzorgd door Kim Verhoeven en Vincent Valentijn van Studio Pekka uit s’Hertogenbosch.      Zij willen een optimale woon- en werkomgeving realiseren dankzij  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.  Ook omdat een optimale omgeving creëren centraal staat in hun denken, en het collectief is daarbij een goed middel omdat het de gebruiker centraal stelt.  Volgens Studio Pekka heeft collectief ontwikkelen een grote toekomst:  “ Zakelijk gezien lijkt het  misschien niet zo slim, maar nieuwe mogelijkheden verkennen door met een opdrachtgever hardop na te denken,  levert immateriële winst op. Die is voor ons ook belangrijk.  Het verrijkt het pallet van waaruit we werken en dat vergroot op zijn beurt onze mogelijkheden als architect. Er zijn gelukkig ook veel opdrachtgevers die wel degelijk om architectuur vragen. We zijn op dit moment betrokken bij diverse duurzame projecten waarin de opdrachtgevers wonen, werken en gedeelde voorzieningen willen combineren. Opdrachtgevers in deze projecten worstelen altijd met de vraag waar het collectieve begint en het individuele eindigt. Je moet een basis ontwerpen  die zonder kapitaalvernietiging  aanpasbaar is aan de woonwensen van zeer diverse bewoners.  Zo’n sterke basis past ook bij de opdrachtgevers  die voor CPO kiezen. Ze manifesteren zich als groep en willen dus het voordeel van het collectief behouden zonder al te veel concessies te hoeven doen aan hun individuele woonwensen”, aldus Studio Pekka  in ARCHITECTUUR NL 1/16.

 

D.d. 14 Februari 2017 om 20.00 uur in de Steigerzaal van de Lindenberg, reserveren noodzakelijk via telefoonnummer 024 – 327 3737.

© 2017 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer